برگزاری دوره های آموزشی کارکنان دولت در حوزه فناوری اطلاعات مصوب سال 1394 سازمان مدیریت

در راستای اجرای برنامه توسعه دولت الکترونیک و هوشمند سازی اداری از نقشه
راه اصلاح نظام اداری مصوبه شماره 206/93/560 مورخ 1393/1/20 شورای عالی اداری،
بند 5-1 (موضوع طراحی و راهبری اجرای آموزش مدیران، کارکنان دولت و کارشناسان
واحدهای فناوری اطلاعات دستگاههای اجرایی) و ماده 15 آیین نامه توسعه خدمات
الکترونیکی دستگاههای اجرایی {مصوبه شماره 206/93/7740 مورخ 1393/6/10 شورای عالی
اداری} کمیسیون توسعه دولت الکترونیکی در هفتمین جلسه در تاریخ 1393/11/07 (دوره
های آموزشی کارکنان دولت در حوزه فناوری اطلاعات) را جهت اجرای دستگاههای اجرایی
تصویب کرد

در همین ارتباط مجتمع ایران سیستم با مجوز آموزش از سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور و سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور در سراب اقدام به آموزش و صدور گواهینامه ضمن خدمت از سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان می نماید.کلیه کارکنان می توانند با مراجعه به مرکز آموزش ایران سیستم ثبت نام نموده و پس از اتمام دوره در آزمون ها گواهینامه ضمن خدمت ( 130 ساعت ) دریافت نمایند .

مدیریت مرکز آموزشی

مهندس صمد قاسمیه موسس و مدیر و مربی مجتمع فنی و آموزشی ایران سیستم از سال 1380

مدیر عامل شرکت  فنی و مهندسی پارس فناوران ماندگار تبریز از سال 1370

عضو اصلي هيات مديره كانون انجمن هاي صنفي آموزشگاه هاي آزاد فني و حرفه اي كشور

رئیس کانون انجمن های صنفی آموزشگاه های آزاد فنی و حرفه ای استان آذربایجان شرقی

رئیس انجمن صنفی آموزشگاه های آزاد فنی و حرفه ای شهرستان سراب از سال 1383

دبیر کانون انجمن های صنفی آموزشگاه های آزاد فنی و حرفه ای  استان آذربایجانشرقی

رئيس كميته امور رفاهي و خدماتي كانون انجمن هاي صنفي آموزشگاه هاي آزادفني و حرفه اي كشور

عضو هیئت مدیره کارگروه روابط عمومی کانون انجمن هاي صنفي آموزشگاه هاي فني و حرفه اي كشور

نماینده کانون عالی کشور در سازمان امور مالیاتی استان آذربایجانشرقی

رئیس کارگروه شش گانه کانون استان آذربایجان شرقی

عضو هیات نظارت اداره کل آموزش فنی و حرفه ای استان آذربایجان شرقی

رئیس کمیته رفاهی کانون انجمن های صنفی آمزشگاه های فنی و حرفه ای کشور

تماس با ما

اوقات شرعی