ارائه مهارتهای دیپلم حسابداری

در شاخه تحصیلی كاردانش، گروه حسابداری دارای فقط یك رشته به نام حسابداری مالیمی باشد.

حسابداری رشته ای ایست كه در سال های اخیر در جهت ارائه اطلاعات دقیق تر و كمك های موثرتر به مدیران و برنامه ریزان، دچار تغییر و تحول فراوانی شده است. در حال حاضر با توجه به تاثیر مهمی كه عملیات و محاسبات حسابداری در برنامه ریزی های سازمان ها و تصمیم گیری های مدیران دارد، آموزش آن از اهمیت ویژه ای برخوردار است.همچنین با توجه به توسعه فراگیر مؤسسات خدماتی، تولیدی و صنعتی در بخش های دولتی و خصوصی جامعه، گسترش اطلاعات و وقوع رویدادهای مالی مختلف، نیاز به حسابرسان، كارپردازان و صاحب نظران امور مالی در سطوح مختلف روزافزون شده است.

توانائی هایی كه کارآموزان دوره دیپلم حسابداری كسب می كنند :

  • آشنائی با مفاهیم و اصطلاحات حسابداری
  • توانائی تنظیم و ثبت اسناد و دفاتر مالی
  • تنظیم كاربرگ صورت حساب های مالی و تجزیه و تحلیل آنها
  • كسب مهارت درزمینه حسابداری در مراحل تكمیلی
  • آشنائی با مراحل ساخت محصول و نحوه بدست آوردن بهای تمام شده یك محصول

کاربرد شغلی:

فارغ التحصیلان این رشته می توانند در مراكز دولتی و غیر دولتی به عنوان حسابدارمشغول به كار شوند.

نام رشته مهارتی: حسابداری مالی با 26/5 واحد درسی

عنوان استاندارد مهارت و درسکد استانداردتعداد واحد نظریتعداد واحد عملیمجموع
 حسابدار عمومی مقدماتی  1-10/15/2/5  2 1/5 3/5
 حسابدار عمومی تکمیلی  1-10/15/1/3/1  2 2 4
 حسابدار صنعتی درجه 2  1-10/12/2/3  2 2 4
 حسابدار حقوق و دستمزد  3-39/34/1/4  3 1 4
کاربر رایانه  3-42/24/1/0/3  3 5 8
رایانه کار حسابداری مالی  1-10/18/1/5  2 1 3

مدیریت مرکز آموزشی

مهندس صمد قاسمیه موسس و مدیر و مربی مجتمع فنی و آموزشی ایران سیستم

مدیر عامل شرکت  فنی و مهندسی پارس فناوران ماندگار تبریز از سال 1370

رئیس کانون انجمن های صنفی آموزشگاه های آزاد فنی و حرفه ای استان آذربایجان شرقی

رئیس انجمن صنفی آموزشگاه های آزاد فنی و حرفه ای شهرستان سراب از سال 1383

دبیر کانون انجمن های صنفی آموزشگاه های آزاد فنی و حرفه ای

 استان آذربایجانشرقی , عضو هیئت مدیره کارگروه روابط عمومی کانون

کشوری , نماینده کانون عالی کشور در سازمان امور مالیاتی استان آذربایجانشرقی

رئیس کارگروه شش گانه کانون استان آذربایجان شرقی

تماس با ما

اوقات شرعی