اعلام نتایج آزمون های عملی دی 94

آزمون های عملی آموزشگاه ایران سیستم روز شنبه 10/11/94 در محل آموزشگاه ایران سیستم برگزار و نتایج آزمون ها بشرح زیر اعلام میگردد . قبول شدگان پس از 10 روز مبلغ 30000 ریال بابت هزینه صدور گواهینامه را باید به حساب سازمان آموزش فنی و حرفه ای واریز نمایند.

مدیریت مرکز آموزشی

مهندس صمد قاسمیه موسس و مدیر و مربی مجتمع فنی و آموزشی ایران سیستم

مدیر عامل شرکت  فنی و مهندسی پارس فناوران ماندگار تبریز از سال 1370

رئیس کانون انجمن های صنفی آموزشگاه های آزاد فنی و حرفه ای استان آذربایجان شرقی

رئیس انجمن صنفی آموزشگاه های آزاد فنی و حرفه ای شهرستان سراب از سال 1383

دبیر کانون انجمن های صنفی آموزشگاه های آزاد فنی و حرفه ای

 استان آذربایجانشرقی , عضو هیئت مدیره کارگروه روابط عمومی کانون

کشوری , نماینده کانون عالی کشور در سازمان امور مالیاتی استان آذربایجانشرقی

رئیس کارگروه شش گانه کانون استان آذربایجان شرقی

تماس با ما

اوقات شرعی