ملاقات اعضای هیئت مدیره انجمن صنفی سراب با نماینده مجلس شهرستان سراب سرکار خانم بهمنی

 اعضای هیئت مدیره انجمن صنفی شهرستان سراب روز چهارشنبه مورخه 9/10/94 ساعت 30/12 با همراهی ریاست محترم مرکز فنی و حرفه ای سراب با نماینده محترم شهرستان سراب سرکار خانم مهناز بهمنی در مجلس شورای اسلامی دیدار کردند
 
در این دیدار ضمنا قدرردانی از زحمات سرکار خاتم بهمنی و سایر نمایندگان محترم در تصویب معافیت مالیاتی آموزشگاه های آزاد فنی و حرفه ای کشور ، اهم عناوین پیشنهادات 12 گانه کانون کشوری تقدیم ایشان گردید و پس از بحث و گفتگو قول مساعد از ایشان جهت حمایت از طرح ها در مجلس محترم که قرار است طی یکماه آینده در صحن مجلس عنوان شود گرفته شد
 
حاضرین در این جلسه : سرکار خانم اظهری - سرکار خانم مهدوی - سرکار خانم شادیفر - آقای مهندس قاسمیه رئیس انجمن صنفی - آقای مهندس علیزاده رئیس مرکز سراب
  
 

مدیریت مرکز آموزشی

مهندس صمد قاسمیه موسس و مدیر و مربی مجتمع فنی و آموزشی ایران سیستم

مدیر عامل شرکت  فنی و مهندسی پارس فناوران ماندگار تبریز از سال 1370

رئیس کانون انجمن های صنفی آموزشگاه های آزاد فنی و حرفه ای استان آذربایجان شرقی

رئیس انجمن صنفی آموزشگاه های آزاد فنی و حرفه ای شهرستان سراب از سال 1383

دبیر کانون انجمن های صنفی آموزشگاه های آزاد فنی و حرفه ای

 استان آذربایجانشرقی , عضو هیئت مدیره کارگروه روابط عمومی کانون

کشوری , نماینده کانون عالی کشور در سازمان امور مالیاتی استان آذربایجانشرقی

رئیس کارگروه شش گانه کانون استان آذربایجان شرقی

تماس با ما

اوقات شرعی